13.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie deklaracji woli przystąpienia do łódzkiego związku metropolitalnego
Numer: 54/2020
Treść projektu (skan): BS_p20_054_20200320.pdf
Treść projektu: BS_p20_054_20200320.doc
Numer roboczy: 54