Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

209/2023
Data: 20.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Karpackiej, Ignacego Paderewskiego, Andrzeja Frycza-Modrzewskiego i Rymanowskiej
Treść projektu (skan): MPU_p23_209_20230920.pdf
Treść projektu: MPU_p23_209_20230920.docx
208/2023
Data: 15.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie realizowanego przez „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi projektu pn. „Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej – etap Mechaniczne Oko” współfinansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027
Treść projektu (skan): Kul_p23_208_20230918.pdf
Treść projektu: Kul_p23_208_20230918.docx
207/2023
Data: 15.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 22 lat, części nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Walerego Wróblewskiego 33
Treść projektu (skan): DM_p23_207_20230915.pdf
Treść projektu: DM_p23_207_20230915.docx
206/2023
Data: 15.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat, części nieruchomości i nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Obywatelskiej 57 i Obywatelskiej bez numeru
Treść projektu (skan): DM_p23_206_20230915.pdf
Treść projektu: DM_p23_206_20230915.docx
204/2023
Data: 12.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych
Treść projektu (skan): ZDiT_p23_204_20230912.pdf
Treść projektu: ZDiT_p23_204_20230912.docx
203/2023
Data: 12.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945) prawa własności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Przemysłowej bez numeru i Spornej 82/84
Treść projektu (skan): ZNN_p23_203_20230912.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_203_20230912.docx
202/2023
Data: 12.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali użytkowych o numerach: 1U, 2U, 3U/4U i 5U, stanowiących własność Miasta Łodzi, usytuowanych w budynku położonym w Łodzi na terenie nieruchomości przy ulicy Przemysłowej 27A
Treść projektu (skan): ZNN_p23_202_20230912.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_202_20230912.docx
201/2023
Data: 11.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2023-2050
Treść projektu (skan): Bd_p23_201_20230911.pdf
Treść projektu: Bd_p23_201_edyt_20230911.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p23_201a_20230918.pdf
Autopoprawka: Bd_p23_201a_edyt_20230918.pdf
200/2023
Data: 11.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok
Treść projektu (skan): Bd_p23_200_20230911.pdf
Treść projektu: Bd_p23_200_20230911.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p23_200a_20230918.pdf
Autopoprawka: Bd_p23_200a_20230918.docx
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p23_200_a2_20230919.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p23_200_a2_20230919.docx
199/2023
Data: 08.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ulicach: Tymienieckiego 17, 19, 25 i Tymienieckiego bez numeru, Kilińskiego 190 i Kilińskiego bez numeru i Milionowej bez numeru oraz w Parku im. Jana Kilińskiego w Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p23_199_20230911.pdf
Treść projektu: BAr_p23_199_20230911.docx
198/2023
Data: 08.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ulicach: Tymienieckiego 17, 19, 25 i Tymienieckiego bez numeru, Kilińskiego 190 i Kilińskiego bez numeru i Milionowej bez numeru oraz w Parku im. Jana Kilińskiego w Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p23_198_20230911.pdf
Treść projektu: BAr_p23_198_20230911.docx
197/2023
Data: 08.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
Treść projektu (skan): ZDiT_p23_197_20230908.pdf
Treść projektu: ZDiT_p23_197_20230908.docx
195/2023
Data: 08.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki sektorowej w obszarze zdrowia miasta Łodzi 2030+”
Treść projektu (skan): ZSS_p23_195_20230911.pdf
Treść projektu: ZSS_p23_195_edyt_20230911.pdf
194/2023
Data: 08.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_194_20230919.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_194_20230919.docx
193/2023
Data: 08.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_193_20230919.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_193_20230919.docx
192/2023
Data: 08.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_192_20230919.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_192_20230919.docx
191/2023
Data: 29.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Treść projektu (skan): MOPS_p23_191_20230829.pdf
Treść projektu: MOPS_p23_191_20230829.docx
190/2023
Data: 29.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łodzi
Treść projektu (skan): MOPS_p23_190_20230829.pdf
Treść projektu: MOPS_p23_190_20230829.docx
189/2023
Data: 25.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ulicach: Składowej 14, 16/18, 20/24, 26/28 i Składowej bez numeru oraz Polskiej Organizacji Wojskowej 42 i Polskiej Organizacji Wojskowej bez numeru w Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p23_189_20230828.pdf
Treść projektu: BAr_p23_189_20230828.docx
188/2023
Data: 25.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ulicach: Składowej 14, 16/18, 20/24, 26/28 i Składowej bez numeru oraz Polskiej Organizacji Wojskowej 42 i Polskiej Organizacji Wojskowej bez numeru w Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p23_188_20230828.pdf
Treść projektu: BAr_p23_188_20230828.docx
187/2023
Data: 22.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2023 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
Treść projektu (skan): MOPS_p23_187_20230823.pdf
Treść projektu: MOPS_p23_187_20230823.docx
186/2023
Data: 21.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego
Treść projektu (skan): Bd_p23_186_20230822.pdf
Treść projektu: Bd_p23_186_20230822.docx
185/2023
Data: 21.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi
Treść projektu (skan): Bd_p23_185_20230822.pdf
Treść projektu: Bd_p23_185_20230822.docx
184/2023
Data: 21.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2023-2050
Treść projektu (skan): Bd_p23_184_20230822.pdf
Treść projektu: Bd_p23_184_edyt_20230822.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p23_184a_20230828.pdf
Autopoprawka: Bd_p23_184a_edyt_20230828.pdf
183/2023
Data: 21.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok
Treść projektu (skan): Bd_p23_183_20230822.pdf
Treść projektu: Bd_p23_183_20230822.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p23_183a_20230828.pdf
Autopoprawka: Bd_p23_183a_20230828.docx
182/2023
Data: 16.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Bałuckiego Ośrodka Kultury, Centrum Kultury Młodych, Ośrodka Kultury „Górna”, Poleskiego Ośrodka Sztuki oraz Widzewskich Domów Kultury i utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejska Strefa Kultury w Łodzi
Treść projektu (skan): Kul_p23_182_20230816.pdf
Treść projektu: Kul_p23_182_20230816.docx
181/2023
Data: 11.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren zespołu fabrycznego Edwarda Ramischa, położonej w rejonie ulic: Milionowej, Słowiańskiej i Senatorskiej
Treść projektu (skan): MPU_p23_181_20230816.pdf
Treść projektu: MPU_p23_181_20230816.docx
180/2023
Data: 11.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Tramwajowej i Wierzbowej
Treść projektu (skan): MPU_p23_180_20230816.pdf
Treść projektu: MPU_p23_180_20230816.docx
179/2023
Data: 11.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej, Andrzeja Kerna i Stokowskiej
Treść projektu (skan): MPU_p23_179_20230816.pdf
Treść projektu: MPU_p23_179_20230816.docx
178/2023
Data: 11.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Frezjowej i Kosodrzewiny
Treść projektu (skan): MPU_p23_178_20230814.pdf
Treść projektu: MPU_p23_178_20230814.docx
177/2023
Data: 11.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Henryka Sienkiewicza, Nawrot i płk. Jana Kilińskiego
Treść projektu (skan): MPU_p23_177_20230817.pdf
Treść projektu: MPU_p23_177_20230817.docx
176/2023
Data: 11.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner, położonej w rejonie ulic: Sanitariuszek, Łaskowice, Chocianowickiej, Pabianickiej i Teodorowicza do terenów Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta
Treść projektu (skan): MPU_p23_176_20230816.pdf
Treść projektu: MPU_p23_176_20230816.docx
175/2023
Data: 11.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie drogi ekspresowej S-14, ulicy Maratońskiej oraz terenów kolejowych
Treść projektu (skan): MPU_p23_175_20230814.pdf
Treść projektu: MPU_p23_175_20230814.docx
174/2023
Data: 11.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ksawerowskiej, Zarzecznej i Konnej
Treść projektu (skan): MPU_p23_174_20230814.pdf
Treść projektu: MPU_p23_174_20230814.docx
BRM nr 174/2023
Data: 18.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_174_20230919.pdf
Treść projektu: BRM_p23_174_20230919.docx
BRM nr 173/2023
Data: 19.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania rondu nazwy Marii Kwaśniewskiej-Maleszewskiej
Treść projektu (skan): BRM_p23_173_20230919.pdf
Treść projektu: BRM_p23_173_edyt_20230919.pdf
173/2023
Data: 11.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulicy Brzezińskiej i ronda Bolesława Fichny
Treść projektu (skan): MPU_p23_173_20230814.pdf
Treść projektu: MPU_p23_173_20230814.docx
BRM nr 172/2023
Data: 18.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania pasażowi nazwy Chavy Rosenfarb
Treść projektu (skan): BRM_p23_172_20230919.pdf
Treść projektu: BRM_p23_172_20230919.docx
172/2023
Data: 11.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ksawerowskiej, Patriotycznej i Rafowej oraz południowej granicy miasta
Treść projektu (skan): MPU_p23_172_20230823.pdf
Treść projektu: MPU_p23_172_20230823.docx
171/2023
Data: 11.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży części nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Ogrodowej 26 i 28
Treść projektu (skan): ZNN_p23_171_20230817.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_171_20230817.doc
170/2023
Data: 11.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców i dzierżawców, samodzielnych lokali użytkowych, samodzielnych pomieszczeń gospodarczych i nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi
Treść projektu (skan): ZNN_p23_170_20230814.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_170_20230814.doc
BRM nr 170/2023
Data: 20.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Dyrektora Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_170_20230920.pdf
Treść projektu: BRM_p23_170_20230920.docx
169/2023
Data: 11.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych i garaży oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi
Treść projektu (skan): ZNN_p23_169_20230814.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_169_20230814.doc
BRM nr 169/2023
Data: 12.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p23_169_20230918.pdf
Treść projektu: BRM_p23_169_20230918.docx
BRM nr 168/2023
Data: 12.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p23_168_20230918.pdf
Treść projektu: BRM_p23_168_20230918.docx
168/2023
Data: 07.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu (skan): Ed_p23_168_20230808.pdf
Treść projektu: Ed_p23_168_20230808.docx
167/2023
Data: 21.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany statutu Biblioteki Miejskiej w Łodzi w części dotyczącej lokalizacji filii
Treść projektu (skan): Kul_p23_167_20230724.pdf
Treść projektu: Kul_p23_167_20230724.docx
BRM nr 167/2023
Data: 12.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej ustanowienia pomnikami przyrody niektórych drzew znajdujących się na Skwerze Gdańskim
Treść projektu (skan): BRM_p23_167_20230918.pdf
Treść projektu: BRM_p23_167_20230918.docx
BRM nr 166/2023
Data: 12.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej ustanowienia pomnikami przyrody dwóch sztuk topoli białych, jednej sztuki klonu zwyczajnego oraz jednej sztuki klonu jawora, rosnących w Łodzi na terenie nieruchomości przy ul. Zmiennej 11/17 i Zmiennej 19A (działki ewidencyjne nr 236/42 i 236/43 w obrębie B-50)
Treść projektu (skan): BRM_p23_166_20230918.pdf
Treść projektu: BRM_p23_166_20230918.docx
166/2023
Data: 21.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_166_20230801.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_166_20230801.docx
165/2023
Data: 21.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_165_20230801.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_165_20230801.docx
BRM nr 165/2023
Data: 12.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_165_20230918.pdf
Treść projektu: BRM_p23_165_20230918.docx
BRM nr 164/2023
Data: 12.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_164_20230918.pdf
Treść projektu: BRM_p23_164_20230918.docx
164/2023
Data: 21.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_164_20230801.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_164_20230801.docx
BRM nr 163/2023
Data: 12.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p23_163_20230918.pdf
Treść projektu: BRM_p23_163_20230918.docx
163/2023
Data: 21.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_163_20230801.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_163_20230801.docx
162/2023
Data: 17.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych w ramach programu Ciepłe Mieszkanie – Miasto Łódź
Treść projektu (skan): BEJP_p23_162_20230717.pdf
Treść projektu: BEJP_p23_162_20230717.docx
BRM nr 162/2023
Data: 12.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_162_20230918.pdf
Treść projektu: BRM_p23_162_20230918.docx
BRM nr 161/2023
Data: 12.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi pp. (…) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_161_20230918.pdf
Treść projektu: BRM_p23_161_20230918.docx
161/2023
Data: 10.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 20 lat, części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Henryka Rodakowskiego 1A i gen. Jarosława Dąbrowskiego bez numeru
Treść projektu (skan): DM_p23_161_20230808.pdf
Treść projektu: DM_p23_161_20230808.docx
160/2023
Data: 10.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat, części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Czerwonej 8 i ulicy Wólczańskiej bez numeru
Treść projektu (skan): DM_p23_160_20230808.pdf
Treść projektu: DM_p23_160_20230808.docx
BRM nr 160/2023
Data: 12.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 184 w Łodzi przy ul. Syrenki 19A
Treść projektu (skan): BRM_p23_160_20230913.pdf
Treść projektu: BRM_p23_160_20230913.doc
159/2023
Data: 10.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_159_20230714.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_159_20230714.docx
BRM nr 159/2023
Data: 11.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXX/2108/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2023-2030
Treść projektu (skan): BRM_p23_159_20230913.pdf
Treść projektu: BRM_p23_159_20230913.doc
BRM nr 158/2023
Data: 25.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały: stanowisko - apel do senatorów i posłów w sprawie odrzucenia nowelizacji ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
Treść projektu (skan): BRM_p23_158_20230829.pdf
Treść projektu: BRM_p23_158_20230829.docx
158/2023
Data: 10.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_158_20230714.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_158_20230714.docx
157/2023
Data: 10.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_157_20230714.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_157_20230714.docx
BRM nr 157/2023
Data: 23.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_157_20230824.pdf
Treść projektu: BRM_p23_157_20230824.doc.docx
BRM nr 156/2023
Data: 23.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
Treść projektu (skan): BRM_p23_156_20230824.pdf
Treść projektu: BRM_p23_156_20230824.doc
156/2023
Data: 10.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_156_20230714.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_156_20230714.docx
BRM nr 155/2023
Data: 23.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
Treść projektu (skan): BRM_p23_155_20230824.pdf
Treść projektu: BRM_p23_155_20230824.doc
155/2023
Data: 10.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_155_20230714.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_155_20230714.docx
154/2023
Data: 10.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_154_20230714.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_154_20230714.docx
BRM nr 154/2023
Data: 23.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
Treść projektu (skan): BRM_p23_154_20230824.pdf
Treść projektu: BRM_p23_154_20230824.doc
BRM nr 153/2023
Data: 23.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
Treść projektu (skan): BRM_p23_153_20230824.pdf
Treść projektu: BRM_p23_153_20230824.doc
153/2023
Data: 05.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pienistej, gen. Stanisława Maczka i Tadeusza Sołtyka
Treść projektu (skan): MPU_p23_153_20230705.pdf
Treść projektu: MPU_p23_153_20230705.docx
BRM nr 152/2023
Data: 23.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
Treść projektu (skan): BRM_p23_152_20230824.pdf
Treść projektu: BRM_p23_152_20230824.doc
152/2023
Data: 04.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie prowadzenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Łodzi Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Treść projektu (skan): Ed_p23_152_20230704.pdf
Treść projektu: Ed_p23_152_20230704.docx
151/2023
Data: 30.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi
Treść projektu (skan): Bd_p23_151_20230630.pdf
Treść projektu: Bd_p23_151_20230630.docx
BRM nr 151/2023
Data: 23.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
Treść projektu (skan): BRM_p23_151_20230824.pdf
Treść projektu: BRM_p23_151_20230824.doc
BRM nr 150/2023
Data: 23.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
Treść projektu (skan): BRM_p23_150_20230824.pdf
Treść projektu: BRM_p23_150_20230824.doc
150/2023
Data: 30.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi do Projektu “NEEST – Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary”, finansowanego ze środków programu Horyzont 2020 w ramach inicjatywy Climate Neutral and Smart Cities Mission
Treść projektu (skan): KS_p23_150_20230630.pdf
Treść projektu: KS_p23_150_20230630.docx
149/2023
Data: 26.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2023-2050
Treść projektu (skan): Bd_p23_149_20230626.pdf
Treść projektu: Bd_p23_149_edyt_20230626.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p23_149a_20230630.pdf
Autopoprawka: Bd_p23_149a_edyt_20230630.pdf
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p23_149_a2_20230705.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p23_149_a2_edyt_20230705.pdf
BRM nr 149/2023
Data: 23.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
Treść projektu (skan): BRM_p23_149_20230824.pdf
Treść projektu: BRM_p23_149_20230824.doc
BRM nr 148/2023
Data: 23.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
Treść projektu (skan): BRM_p23_148_20230824.pdf
Treść projektu: BRM_p23_148_20230824.doc
148/2023
Data: 26.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok
Treść projektu (skan): Bd_p23_148_20230626.pdf
Treść projektu: Bd_p23_148_20230626.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p23_148a_20230630.pdf
Autopoprawka: Bd_p23_148a_20230630.docx
BRM nr 147/2023
Data: 23.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
Treść projektu (skan): BRM_p23_147_20230824.pdf
Treść projektu: BRM_p23_147_20230824.doc
BRM nr 146/2023
Data: 23.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
Treść projektu (skan): BRM_p23_146_20230824.pdf
Treść projektu: BRM_p23_146_20230824.doc
BRM nr 145/2023
Data: 23.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
Treść projektu (skan): BRM_p23_145_20230824.pdf
Treść projektu: BRM_p23_145_20230824.doc
145/2023
Data: 23.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta Łodzi działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Treść projektu (skan): GK_p23_145_20230628.pdf
Treść projektu: GK_p23_145_20230628.docx
144/2023
Data: 23.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Treść projektu (skan): ZSS_p23_144_20230626.pdf
Treść projektu: ZSS_p23_144_20230626.docx
BRM nr 143/2023
Data: 22.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości
Treść projektu (skan): BRM_p23_143_20230825.pdf
Treść projektu: BRM_p23_143_20230825.docx
143/2023
Data: 23.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Pryncypalnej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p23_143_20230626.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_143_20230626.docx
BRM nr 142/2023
Data: 22.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości
Treść projektu (skan): BRM_p23_142_20230825.pdf
Treść projektu: BRM_p23_142_20230825.docx
142/2023
Data: 23.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
Treść projektu (skan): Fn_p23_142_20230623.pdf
Treść projektu: Fn_p23_142_20230623.docx
BRM nr 141/2023
Data: 22.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości
Treść projektu (skan): BRM_p23_141_20230825.pdf
Treść projektu: BRM_p23_141_20230825.docx
141/2023
Data: 23.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): Fn_p23_141_20230623.pdf
Treść projektu: Fn_p23_141_20230623.docx
140/2023
Data: 20.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2021-2025”
Treść projektu (skan): ZSS_p23_140_20230620.pdf
Treść projektu: ZSS_p23_140_20230620.docx
BRM nr 140/2023
Data: 22.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p23_140_20230825.pdf
Treść projektu: BRM_p23_140_20230825.docx
BRM nr 139/2023
Data: 22.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p23_139_20230825.pdf
Treść projektu: BRM_p23_139_20230825.docx
BRM nr 138/2023
Data: 22.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_138_20230825.pdf
Treść projektu: BRM_p23_138_20230825.docx
BRM nr 137/2023
Data: 22.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_137_20230825.pdf
Treść projektu: BRM_p23_137_20230825.docx
BRM nr 136/2023
Data: 22.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniosku p. (...) o zmianę uchwały Nr LX/1804/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Treść projektu (skan): BRM_p23_136_20230828.pdf
Treść projektu: BRM_p23_136_20230828.docx
BRM nr 135/2023
Data: 22.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_135_20230825.pdf
Treść projektu: BRM_p23_135_20230825.docx
BRM nr 134/2023
Data: 22.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi, Wiceprezydenta Miasta Łodzi, Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p23_134_20230825.pdf
Treść projektu: BRM_p23_134_20230825.docx
133/2023
Data: 19.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): Ed_p23_133_20230620.pdf
Treść projektu: Ed_p23_133_20230620.docx
BRM nr 133/2023
Data: 29.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Satynowa
Treść projektu (skan): BRM_p23_133_20230830.pdf
Treść projektu: BRM_p23_133_20230830.docx
BRM nr 132/2023
Data: 29.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Pagórkowa
Treść projektu (skan): BRM_p23_132_20230830.pdf
Treść projektu: BRM_p23_132_20230830.docx
132/2023
Data: 19.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Bałuckiego Ośrodka Kultury, Centrum Kultury Młodych, Ośrodka Kultury „Górna”, Poleskiego Ośrodka Sztuki oraz Widzewskich Domów Kultury i utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejska Strefa Kultury w Łodzi
Treść projektu (skan): Kul_p23_132_20230619.pdf
Treść projektu: Kul_p23_132_20230619.docx
131/2023
Data: 14.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ulicach Wierzbowej 37/39 i Jaracza bez numeru w Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p23_131_20230614.pdf
Treść projektu: BAr_p23_131_20230614.docx
BRM nr 131/2023
Data: 29.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Fromborska
Treść projektu (skan): BRM_p23_131_20230830.pdf
Treść projektu: BRM_p23_131_20230830.docx
130/2023
Data: 12.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2023-2050
Treść projektu (skan): Bd_p23_130_20230612.pdf
Treść projektu: Bd_p23_130_edyt_20230612.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p23_130a_20230619.pdf
Autopoprawka: Bd_p23_130a_edyt_20230619.pdf
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p23_130_a2_20230620.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p23_130_a2_edyt_20230620.pdf
BRM nr 130/2023
Data: 29.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Latarnika
Treść projektu (skan): BRM_p23_130_20230830.pdf
Treść projektu: BRM_p23_130_20230830.docx
129/2023
Data: 12.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok
Treść projektu (skan): Bd_p23_129_20230612.pdf
Treść projektu: Bd_p23_129_20230612.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p23_129a_20230619.pdf
Autopoprawka: Bd_p23_129a_20230619.docx
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p23_129_a2_20230620.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p23_129_a2_20230620.docx
BRM nr 129/2023
Data: 17.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego pomiędzy ul. Pienistą, ul. Maczka, ul. Sołtyka, ul. Laskowicką oraz ul. Denną w Łodzi, za park gminny i nadania mu nazwy „Zielony Lublinek”
Treść projektu (skan): BRM_p23_129_20230823.pdf
Treść projektu: BRM_p23_129_20230822.docx
BRM nr 128/2023
Data: 04.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko-apel Rady Miejskiej w Łodzi do łodzianek i łodzian o wzięcie czynnego udziału w zbliżających się wyborach parlamentarnych
Treść projektu (skan): BRM_p23_128_20230704.pdf
Treść projektu: BRM_p23_128_20230704.doc
128/2023
Data: 12.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Zgierskiej 256 oraz ul. gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” bez numeru
Treść projektu (skan): BNW_p23_128_20230612.pdf
Treść projektu: BNW_p23_128_20230612.docx
Autopoprawka (skan): BNW_p23_128a_20230620.pdf
Autopoprawka: BNW_p23_128a_20230615.docx
127/2023
Data: 12.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Gminą Ksawerów w sprawie kierowania do środowiskowych domów samopomocy
Treść projektu (skan): MOPS_p23_127_20230612.pdf
Treść projektu: MOPS_p23_127_20230612.docx
BRM nr 127/2023
Data: 30.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko-apel o ochronę Lasu Wiączyńskiego
Treść projektu (skan): BRM_p23_127_20230704.pdf
Treść projektu: BRM_p23_127_20230704.docx
BRM nr 126/2023
Data: 29.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy: skwer Marka Czekalskiego
Treść projektu (skan): BRM_p23_126_20230704.pdf
Treść projektu: BRM_p23_126_20230704.doc
126/2023
Data: 12.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej, Pomorskiej, Mirtowej i Majowej
Treść projektu (skan): MPU_p23_126_20230612.pdf
Treść projektu: MPU_p23_126_20230612.docx
125/2023
Data: 12.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stefana Jaracza, dr. Stefana Kopcińskiego, Prezydenta Gabriela Narutowicza i Polskiej Organizacji Wojskowej
Treść projektu (skan): MPU_p23_125_20230613.pdf
Treść projektu: MPU_p23_125_20230613.docx
BRM nr 124/2023
Data: 03.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p23_124_20230704.pdf
Treść projektu: BRM_p23_124_20230704.docx
BRM nr 123/2023
Data: 03.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_123_20230704.pdf
Treść projektu: BRM_p23_123_20230704.docx
123/2023
Data: 02.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Taborowej, Tadeusza Gajcego i Jana Parandowskiego
Treść projektu (skan): MPU_p23_123_20230605.pdf
Treść projektu: MPU_p23_123_20230605.docx
BRM nr 122/2023
Data: 03.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniosku (...) o utworzenie użytku ekologicznego
Treść projektu (skan): BRM_p23_122_20230704.pdf
Treść projektu: BRM_p23_122_20230704.docx
BRM nr 121/2023
Data: 03.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_121_20230704.pdf
Treść projektu: BRM_p23_121_20230704.docx
BRM nr 120/2023
Data: 27.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p23_120_20230704.pdf
Treść projektu: BRM_p23_120_20230704.docx
BRM nr 119/2023
Data: 27.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p23_119_20230704.pdf
Treść projektu: BRM_p23_119_20230704.docx
119/2023
Data: 25.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2023 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p23_119_20230525.pdf
Treść projektu: BAr_p23_119_20230525.docx
BRM nr 118/2023
Data: 27.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p23_118_20230704.pdf
Treść projektu: BRM_p23_118_20230704.docx
118/2023
Data: 23.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
Treść projektu (skan): ZDiT_p23_118_20230523.pdf
Treść projektu: ZDiT_p23_118_20230523.docx
117/2023
Data: 23.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów
Treść projektu (skan): Spt_p23_117_20230523.pdf
Treść projektu: Spt_p23_117_20230523.docx
BRM nr 117/2023
Data: 27.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej ”JA I MÓJ DOM” w Łodzi i Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Łódzki na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_117_20230704.pdf
Treść projektu: BRM_p23_117_20230704.docx
116/2023
Data: 23.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
Treść projektu (skan): Spt_p23_116_20230523.pdf
Treść projektu: Spt_p23_116_20230523.docx
BRM nr 116/2023
Data: 27.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi Rady Osiedla Łagiewniki na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_116_20230704.pdf
Treść projektu: BRM_p23_116_20230704.doc
115/2023
Data: 23.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 277 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p23_115_20230523.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_115_20230523.docx
BRM nr 115/2023
Data: 27.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Łodzi dotyczących uregulowania użytkowania i parkowania hulajnóg elektrycznych wypożyczanych komercyjnie na terenie miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_115_20230628.pdf
Treść projektu: BRM_p23_115_20230628.docx
BRM nr 114/2023
Data: 21.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej w Łodzi opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych
Treść projektu (skan): BRM_p23_114_20230627.pdf
Treść projektu: BRM_p23_114_20230627.doc
114/2023
Data: 23.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 206 i gen. Jarosława Dąbrowskiego bez numeru oraz przy ulicy bez nazwy
Treść projektu (skan): ZNN_p23_114_20230523.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_114_20230523.docx
113/2023
Data: 23.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Lodowej 91, Lodowej bez numeru oraz gen. Jarosława Dąbrowskiego bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p23_113_20230523.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_113_20230523.docx
BRM nr 113/2023
Data: 21.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników
Treść projektu (skan): BRM_p23_113_20230627.pdf
Treść projektu: BRM_p23_113_20230627.doc
112/2023
Data: 23.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, położonej w rejonie ulic: Konstantynowskiej, Krakowskiej, Siewnej, Wieczność, Jarzynowej i Srebrzyńskiej oraz alei Unii Lubelskiej
Treść projektu (skan): MPU_p23_112_20230524.pdf
Treść projektu: MPU_p23_112_20230524.docx
BRM nr 112/2023
Data: 21.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_112_20230621.pdf
Treść projektu: BRM_p23_112_20230621.doc
BRM nr 111/2023
Data: 27.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Margaret Thatcher
Treść projektu (skan): BRM_p23_111_20230630.pdf
Treść projektu: BRM_p23_111_20230630.docx
111/2023
Data: 22.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2023-2050
Treść projektu (skan): Bd_p23_111_20230522.pdf
Treść projektu: Bd_p23_111_edyt_20230522.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p23_111a_20230529.pdf
Autopoprawka: Bd_p23_111a_edyt_20230529.pdf
110/2023
Data: 22.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok
Treść projektu (skan): Bd_p23_110_20230522.pdf
Treść projektu: Bd_p23_110_20230522.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p23_110a_20230531.pdf
Autopoprawka: Bd_p23_110a_20230529.docx
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p23_110_a2_20230530.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p23_110_a2_20230530.docx
BRM nr 110/2023
Data: 27.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Podpułkownika Wacława Lipińskiego
Treść projektu (skan): BRM_p23_110_20230630.pdf
Treść projektu: BRM_p23_110_20230630.docx
BRM nr 109/2023
Data: 27.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Policji Państwowej
Treść projektu (skan): BRM_p23_109_20230630.pdf
Treść projektu: BRM_p23_109_20230630.docx
BRM nr 108/2023
Data: 27.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Pawła Adamowicza
Treść projektu (skan): BRM_p23_108_20230630.pdf
Treść projektu: BRM_p23_108_20230630.docx
107/2023
Data: 16.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Ikara i Sanitariuszek
Treść projektu (skan): MPU_p23_107_20230516.pdf
Treść projektu: MPU_p23_107_20230516.docx
BRM nr 107/2023
Data: 13.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości
Treść projektu (skan): BRM_p23_107_20230619.pdf
Treść projektu: BRM_p23_107_20230619.docx
106/2023
Data: 15.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_106_20230515.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_106_20230515.docx
BRM nr 106/2023
Data: 19.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniosku p. (...) o odwołanie z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_106_20230620.pdf
Treść projektu: BRM_p23_106_20230620.docx
105/2023
Data: 15.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_105_20230515.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_105_20230515.docx
BRM nr 105/2023
Data: 19.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości
Treść projektu (skan): BRM_p23_105_20230619.pdf
Treść projektu: BRM_p23_105_20230619.docx
104/2023
Data: 15.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_104_20230515.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_104_20230515.docx
103/2023
Data: 15.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_103_20230515.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_103_20230515.docx
BRM nr 103/2023
Data: 13.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji Partii Zieloni Koło Łódź
Treść projektu (skan): BRM_p23_103_20230620.pdf
Treść projektu: BRM_p23_103_20230620.docx
102/2023
Data: 15.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_102_20230515.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_102_20230515.docx
BRM nr 102/2023
Data: 13.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości
Treść projektu (skan): BRM_p23_102_20230619.pdf
Treść projektu: BRM_p23_102_20230619.docx
BRM nr 101/2023
Data: 13.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych
Treść projektu (skan): BRM_p23_101_20230619.pdf
Treść projektu: BRM_p23_101_20230619.docx
101/2023
Data: 15.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_101_20230515.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_101_20230515.docx
100/2023
Data: 15.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian nazwy Teatru Lalki i Aktora „Pinokio” w Łodzi i nadania statutu Teatrowi „Pinokio” w Łodzi
Treść projektu (skan): Kul_p23_100_20230516.pdf
Treść projektu: Kul_p23_100_20230516.docx
BRM nr 100/2023
Data: 19.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_100_20230620.pdf
Treść projektu: BRM_p23_100_20230620.docx
99/2023
Data: 15.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Polityki rozwoju sportu miasta Łodzi 2030+
Treść projektu (skan): Spt_p23_99_20230517.pdf
Treść projektu: Spt_p23_99_edyt_20230517.pdf
BRM nr 99/2023
Data: 13.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p23_099_20230619.pdf
Treść projektu: BRM_p23_099_20230619.docx
BRM nr 98/2023
Data: 13.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p23_098_20230619.pdf
Treść projektu: BRM_p23_098_20230619.docx
BRM nr 97/2023
Data: 13.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_097_20230619.pdf
Treść projektu: BRM_p23_097_20230619.docx
96/2023
Data: 28.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Niciarnianej 50/52
Treść projektu (skan): DM_p23_096_20230502.pdf
Treść projektu: DM_p23_096_20230502.docx
BRM nr 96/2023
Data: 13.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi Irish Pub C. Kobosa Spółka Jawna na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_096_20230619.pdf
Treść projektu: BRM_p23_096_20230619.docx
95/2023
Data: 28.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości położonych w Łodzi przy alei Kościuszki 42 i ulicach Wschodniej 62, 64, 67 i Tuwima bez numeru, jako wkładu własnego Miasta Łodzi do przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, wybudowaniu i eksploatacji parkingów dla Miasta Łodzi – Etap II, realizowanego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
Treść projektu (skan): ZPr_p23_095_20230502.pdf
Treść projektu: ZPr_p23_095_20230502.docx
BRM nr 95/2023
Data: 13.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p23_095_20230619.pdf
Treść projektu: BRM_p23_095_20230619.docx
BRM nr 94/2023
Data: 12.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_094_20230612.pdf
Treść projektu: BRM_p23_094_20230612.doc
94/2023
Data: 28.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2023-2050
Treść projektu (skan): Bd_p23_094_20230428.pdf
Treść projektu: Bd_p23_094_edyt_20230428.pdf
93/2023
Data: 28.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok
Treść projektu (skan): Bd_p23_093_20230428.pdf
Treść projektu: Bd_p23_093_20230428.docx
BRM nr 93/2023
Data: 31.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_093_20230531.pdf
Treść projektu: BRM_p23_093_20230531.doc
92/2023
Data: 26.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Dostawczej 6 i Dostawczej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p23_092_20230428.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_092_20230428.docx
BRM nr 92/2023
Data: 30.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko-apel Rady Miejskiej w Łodzi do łodzianek i łodzian o wzięcie udziału w marszu 4 czerwca 2023 r. w Warszawie oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ustawy powołującej Państwową Komisję ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022
Treść projektu (skan): BRM_p23_092_20230531.pdf
Treść projektu: BRM_p23_092_20230531.doc
BRM nr 91/2023
Data: 13.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Łodzi wotum zaufania
Treść projektu (skan): BRM_p23_091_20230614.pdf
Treść projektu: BRM_p23_091_20230614.docx
91/2023
Data: 26.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Dostawczej 5, Dostawczej bez numeru i Lodowej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p23_091_20230428.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_091_20230428.docx
BRM nr 90/2023
Data: 29.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko-apel Rady Miejskiej w Łodzi do Marszałek Sejmu RP w sprawie wypracowania i przyjęcia ustawy „O procedurach analizy każdego przypadku śmiertelnego dziecka”
Treść projektu (skan): BRM_p23_090_20230531.pdf
Treść projektu: BRM_p23_090_20230531.docx
90/2023
Data: 26.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Jadzi Andrzejewskiej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p23_090_20230428.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_090_20230428.docx
89/2023
Data: 26.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2023 -2025”
Treść projektu (skan): MOPS_p23_089_20230205.pdf
Treść projektu: MOPS_p23_089_20230205.docx
BRM nr 89/2023
Data: 26.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy Ignacego Daszyńskiego
Treść projektu (skan): BRM_p23_089_20230529.pdf
Treść projektu: BRM_p23_089_20230529.docx
BRM nr 88/2023
Data: 01.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Łodzi za 2022 rok
Treść projektu (skan): BRM_p23_088_20230609.pdf
Treść projektu: BRM_p23_088_20230609.docx
88/2023
Data: 14.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego
Treść projektu (skan): MPU_p23_088_20230420.pdf
Treść projektu: MPU_p23_088_20230420.docx
BRM nr 87/2023
Data: 01.06.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2022 i sprawozdania finansowego za 2022 rok
Treść projektu (skan): BRM_p23_087_20230609.pdf
Treść projektu: BRM_p23_087_20230609.docx
87/2023
Data: 14.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy płk. dr. Stanisława Więckowskiego 83 i 85 oraz płk. dr. Stanisława Więckowskiego bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p23_087_20230425.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_087_20230425.docx
86/2023
Data: 12.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok
Treść projektu (skan): Bd_p23_086_20230412.pdf
Treść projektu: Bd_p23_086_20230413.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p23_086a_20230412.pdf
Autopoprawka: Bd_p23_086a_20230413.docx
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p23_086a2_20230412.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p23_086a2_20230413.docx
85/2023
Data: 12.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok
Treść projektu (skan):