Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

33/2020
Data: 18.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego
Treść projektu (skan): BPS_p20_033_20200218.pdf
Treść projektu: BPS_p20_033_20200218.doc
32/2020
Data: 18.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych w mieście Łodzi
Treść projektu (skan): BPS_p20_032_20200218.pdf
Treść projektu: BPS_p20_032_20200218.doc
31/2020
Data: 14.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Zygmunta, Bałtyckiej, Lotnej, Sąsiedzkiej, do terenów kolejowych
Treść projektu (skan): MPU_p20_031_20200218.pdf
Treść projektu: MPU_p20_031_20200218.doc
30/2020
Data: 14.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumień w sprawie kierowania do środowiskowych domów samopomocy
Treść projektu (skan): MOPS_p20_030_20200218.pdf
Treść projektu: MOPS_p20_030_20200218.doc
BRM nr 29/2020
Data: 11.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wniosku p. (...)
Treść projektu (skan): p20_029r_20200213.pdf
Treść projektu: p20_029r_20200213.doc
28/2020
Data: 10.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 20 lat, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Stefana Żeromskiego 26
Treść projektu (skan): DM_p20_028_20200211.pdf
Treść projektu: DM_p20_028_20200211.doc
BRM nr 28/2020
Data: 11.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego
Treść projektu (skan): p20_028r_20200213.pdf
Treść projektu: p20_028r_20200213.doc
BRM nr 27/2020
Data: 18.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej budowy nawierzchni na ulicy Rżewskiego w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_027r_20200218.pdf
Treść projektu: p20_027r_20200218.doc
27/2020
Data: 10.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 185
Treść projektu (skan): ZNN_p20_027_20200211.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_027_20200211.doc
BRM nr 26/2020
Data: 11.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi skargi na Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): p20_026r_20200213.pdf
Treść projektu: p20_026r_20200213.doc
26/2020
Data: 10.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy 6 Sierpnia 10
Treść projektu (skan): ZNN_p20_026_20200211.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_026_20200211.doc
BRM nr 25/2020
Data: 11.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): p20_025r_20200213.pdf
Treść projektu: p20_025r_20200213.doc
24/2020
Data: 07.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040
Treść projektu (skan): Bd_p20_024_20200207.pdf
Treść projektu: Bd_p20_024_edyt_20200207.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p20_024a_20200218.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_024a_edyt_20200218.pdf
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p20_024a2_20200219.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p20_024a2_edyt_20200219.pdf
BRM nr 24/2020
Data: 11.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi pp. (...) na działanie Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_024r_20200213.pdf
Treść projektu: p20_024r_20200213.doc
23/2020
Data: 07.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok
Treść projektu (skan): Bd_p20_023_20200207.pdf
Treść projektu: Bd_p20_023_20200207.doc
Autopoprawka (skan): Bd_p20_023a_20200218.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_023a_20200218.doc
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p20_023a2_20200219.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p20_023a2_20200219.doc
BRM nr 23/2020
Data: 11.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_023r_20200213.pdf
Treść projektu: p20_023r_20200213.doc
22/2020
Data: 28.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego pn. "Dobry początek"
Treść projektu (skan): MOPS_p20_022_20200129.pdf
Treść projektu: MOPS_p20_022_20200129.doc
BRM nr 22/2020
Data: 18.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_022r_20200218.pdf
Treść projektu: p20_022r_20200218.doc
BRM nr 21/2020
Data: 29.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_021r_20200129.pdf
Treść projektu: p20_021r_20200129.doc
21/2020
Data: 28.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu ich pobierania
Treść projektu (skan): ZDiT_p20_021_20200128.pdf
Treść projektu: ZDiT_p20_021_20200128.doc
BRM nr 20/2020
Data: 27.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania alei nazwy Pawła Adamowicza
Treść projektu (skan): p20_020r_20200127.pdf
Treść projektu: p20_020r_20200127.doc
19/2020
Data: 20.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040
Treść projektu (skan): Bd_p20_019_20200121.pdf
Treść projektu: Bd_p20_019_edyt_20200121.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p20_019a_20200127.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_019a_edyt_20200127.pdf
BRM nr 18/2020
Data: 21.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_018r_20200122.pdf
Treść projektu: p20_018r_20200122.doc
18/2020
Data: 20.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok
Treść projektu (skan): Bd_p20_018_20200123.pdf
Treść projektu: Bd_p20_018_20200121.doc
Autopoprawka (skan): Bd_p20_018a_20200127.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_018a_20200127.doc
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p20_018a2_20200129.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p20_018a2_20200129.doc
17/2020
Data: 17.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. „Łódź OdNowa – promocja gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego”
Treść projektu (skan): BRG_p20_017_20200120.pdf
Treść projektu: BRG_p20_017_20200120.doc
BRM nr 17/2020
Data: 29.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniosku p. (...)
Treść projektu (skan): p20_017r_20200129.pdf
Treść projektu: p20_017r_20200129.doc
BRM nr 16/2020
Data: 28.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): p20_016r_20200129.pdf
Treść projektu: p20_016r_20200129.doc
16/2020
Data: 17.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – część III”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Treść projektu (skan): BRG_p20_016_20200120.pdf
Treść projektu: BRG_p20_016_20200120.doc
15/2020
Data: 17.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Miasto Łódź”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Treść projektu (skan): BRG_p20_015_20200120.pdf
Treść projektu: BRG_p20_015_20200120.doc
BRM nr 15/2020
Data: 28.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi pp. (...), p. (...), p. (...) na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_015r_20200129.pdf
Treść projektu: p20_015r_20200129.doc
14/2020
Data: 17.01.2020
Tytuł: Projekt w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
Treść projektu (skan): BNW_p20_014_20200121.pdf
Treść projektu: BNW_p20_014_20200121.doc
BRM nr 14/2020
Data: 28.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego nr (...) w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_014r_20200129.pdf
Treść projektu: p20_014r_20200129.doc
BRM nr 13/2020
Data: 28.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego nr (...) w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_013r_20200129.pdf
Treść projektu: p20_013r_20200129.doc
13/2020
Data: 17.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BR_p20_013_20200120.pdf
Treść projektu: BR_p20_013_20200120.doc
12/2020
Data: 17.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”
Treść projektu (skan): BPS_p20_012_20200121.pdf
Treść projektu: BPS_p20_012_20200121.doc
BRM nr 12/2020
Data: 28.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_012r_20200129.pdf
Treść projektu: p20_012r_20200129.doc
11/2020
Data: 17.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 5 w Łodzi przy ul. Łąkowej 13 poprzez połączenie Przedszkola Miejskiego nr 56 w Łodzi przy ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 71 i Przedszkola Miejskiego nr 199 w Łodzi przy ul. Łąkowej 13 i nadania statutu
Treść projektu (skan): Ed_p20_011_20200120.pdf
Treść projektu: Ed_p20_011_20200120.doc
BRM nr 11/2020
Data: 28.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_011r_20200129.pdf
Treść projektu: p20_011r_20200129.doc
10/2020
Data: 17.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 4 w Łodzi przy ul. Rydzowej 19 poprzez połączenie Przedszkola Miejskiego nr 30 w Łodzi przy ul. Rydzowej 19 i Przedszkola Miejskiego nr 148 w Łodzi przy ul. Rydzowej 11 i nadania statutu
Treść projektu (skan): Ed_p20_010_20200120.pdf
Treść projektu: Ed_p20_010_20200120.doc
BRM nr 10/2020
Data: 28.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_010r_20200129.pdf
Treść projektu: p20_010r_20200129.doc
9/2020
Data: 17.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 3 w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 33 poprzez połączenie Przedszkola Miejskiego nr 54 w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 33 i Przedszkola Miejskiego nr 208 w Łodzi przy ul. Gdańskiej 84 i nadania statutu
Treść projektu (skan): Ed_p20_009_20200120.pdf
Treść projektu: Ed_p20_009_20200120.doc
BRM nr 9/2020
Data: 28.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_009r_20200129.pdf
Treść projektu: p20_009r_20200129.doc
BRM nr 8/2020
Data: 28.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_008r_20200129.pdf
Treść projektu: p20_008r_20200129.doc
8/2020
Data: 17.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w 2020 r.
Treść projektu (skan): MOPS_p20_008_20200120.pdf
Treść projektu: MOPS_p20_008_20200120.doc
BRM nr 7/2020
Data: 28.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_007r_20200129.pdf
Treść projektu: p20_007r_20200129.doc
7/2020
Data: 10.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustalenia na rok 2020 form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane
Treść projektu (skan): Ed_p20_007_20200113.pdf
Treść projektu: Ed_p20_007_20200113.docx
BRM nr 6/2020
Data: 10.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko-apel do Prezydenta Miasta Łodzi o podjęcie działań zmierzających do wykonania przyłącza gazowego do znicza przy Pomniku Martyrologii Dzieci w parku im. Szarych Szeregów
Treść projektu (skan): p20_006r_20200117.pdf
Treść projektu: p20_006r_20200117.docx
6/2020
Data: 10.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 17 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi przy al. Politechniki 37
Treść projektu (skan): Ed_p20_006_20200114.pdf
Treść projektu: Ed_p20_006_20200114.doc
5/2020
Data: 10.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 9 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi przy al. Politechniki 38
Treść projektu (skan): Ed_p20_005_20200114.pdf
Treść projektu: Ed_p20_005_20200114.doc
4/2020
Data: 10.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 2 w Łodzi przy ul. Demokratycznej 61/63 poprzez połączenie Przedszkola Miejskiego nr 2 w Łodzi przy ul. Sygnałowej 1 i Przedszkola Miejskiego nr 86 w Łodzi przy ul. Demokratycznej 61/63 i nadania statutu
Treść projektu (skan): Ed_p20_004_20200114.pdf
Treść projektu: Ed_p20_004_20200114.doc


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (07.01.2019 09:30)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (07.01.2020 09:54)

Ilość odwiedzin: 33742

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
07.01.2020 09:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2020 09:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2020 09:52 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
16.09.2019 10:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 10:00 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
07.01.2019 09:39 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
07.01.2019 09:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:30 Tomasz Wilk Utworzenie strony