Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

288/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 34 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14
Treść projektu (skan): p19_288_20190822.pdf
287/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi przy ul. Janosika 136
Treść projektu (skan): p19_287_20190822.pdf
BRM nr 287/2019
Data: 16.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_287r_20191017.pdf
Treść projektu: p19_287r_20191017.doc
286/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 32 im. Karola Wojtyły w Łodzi przy ul. Fabrycznej 4
Treść projektu (skan): p19_286_20190822.pdf
BRM nr 286/2019
Data: 16.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/359/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_286r_20191016.pdf
Treść projektu: p19_286r_20191016.doc
285/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 31 im. Szarych Szeregów w Łodzi przy ul. gen. Stefana Grota Roweckiego 1
Treść projektu (skan): p19_285_20190822.pdf
BRM nr 285/2019
Data: 16.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): p19_285r_20191017.pdf
Treść projektu: p19_285r_20191017.doc
284/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza w Łodzi przy ul. Nowogrodzkiej 6/14
Treść projektu (skan): p19_284_20190822.pdf
BRM nr 284/2019
Data: 16.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Wiceprezydenta Miasta Łodzi oraz Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_284r_20191017.pdf
Treść projektu: p19_284r_20191017.doc
283/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 29 im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi przy ul. Juliusza Jurczyńskiego 1/3
Treść projektu (skan): p19_283_20190822.pdf
BRM nr 283/2019
Data: 16.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_283r_20191017.pdf
Treść projektu: p19_283r_20191017.doc
282/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 28 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 54
Treść projektu (skan): p19_282_20190822.pdf
BRM nr 282/2019
Data: 16.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_282r_20191017.pdf
Treść projektu: p19_282r_20191017.doc
281/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi przy al. 1 Maja 89
Treść projektu (skan): p19_281_20190822.pdf
BRM nr 281/2019
Data: 16.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_281r_20191016.pdf
Treść projektu: p19_281r_20191016.doc
280/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 24 im. gen. Józefa Wybickiego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 26
Treść projektu (skan): p19_280_20190822.pdf
BRM nr 279/2019
Data: 08.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniosku p. (...)
Treść projektu (skan): p19_279r_20191009.pdf
Treść projektu: p19_279r_20191009.doc
279/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 23 w Łodzi przy ul. Minerskiej 1/3
Treść projektu (skan): p19_279_20190822.pdf
278/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki w Łodzi przy ul. Janusza Kusocińskiego 100
Treść projektu (skan): p19_278_20190822.pdf
BRM nr 278/2019
Data: 07.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji do dokonania zniszczenia nieodebranych zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023
Treść projektu (skan): p19_278r_20191008.pdf
Treść projektu: p19_278r_20191008.doc
BRM nr 277/2019
Data: 07.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi na kadencję 2020-2023
Treść projektu (skan): p19_277r_20191008.pdf
Treść projektu: p19_277r_20191008.doc
277/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 21 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi przy ul. Balonowej 1
Treść projektu (skan): p19_277_20190822.pdf
BRM nr 276/2019
Data: 07.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2020-2023
Treść projektu (skan): p19_276r_20191008.pdf
Treść projektu: p19_276r_20191008.doc
276/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 20 im. Hugona Kołłątaja w Łodzi przy ul. Olimpijskiej 9
Treść projektu (skan): p19_276_20190822.pdf
BRM nr 275/2019
Data: 07.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z wyłączeniem orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2020-2023
Treść projektu (skan): p19_275r_20191008.pdf
Treść projektu: p19_275r_20191008.doc
275/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 19 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Łodzi przy ul. Wapiennej 17
Treść projektu (skan): p19_275_20190822.pdf
BRM nr 274/2019
Data: 07.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2020-2023
Treść projektu (skan): p19_274r_20191008.pdf
Treść projektu: p19_274r_20191008.doc
274/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 18 im. prof. Jana Karskiego w Łodzi przy ul. Tadeusza Mostowskiego 23/27
Treść projektu (skan): p19_274_20190822.pdf
BRM nr 273/2019
Data: 07.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi z wyłączeniem orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2020-2023
Treść projektu (skan): p19_273r_20191008.pdf
Treść projektu: p19_273r_20191008.doc
273/3019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 17 im. Bohaterów Monte Cassino w Łodzi przy ul. Traktorowej 35
Treść projektu (skan): p19_273_20190822.pdf
BRM nr 272/2019
Data: 08.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_272r_20191009.pdf
Treść projektu: p19_272r_20191009.doc
272/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 16 im. Ofiar Katynia w Łodzi przy ul. Syrenki 19a
Treść projektu (skan): p19_272_20190822.pdf
271/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 15 im. Aleksego Rżewskiego w Łodzi przy ul. gen. Józefa Sowińskiego 50/56
Treść projektu (skan): p19_271_20190822.pdf
BRM nr 271/2019
Data: 08.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Biura Egzekucji Administracji i Windykacji Departamentu Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): p19_271r_20191009.pdf
Treść projektu: p19_271r_20191009.doc
270/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 14 im. Roberta Schumana w Łodzi przy al. Pierwszej Dywizji 16/18
Treść projektu (skan): p19_270_20190822.pdf
BRM nr 270/2019
Data: 08.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_270r_20191009.pdf
Treść projektu: p19_270r_20191009.doc
269/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 13 im. Generała Józefa Bema w Łodzi przy ul. Wici 16
Treść projektu (skan): p19_269_20190822.pdf
BRM nr 269/2019
Data: 16.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_269r_20191016.pdf
Treść projektu: p19_269r_20191016.doc
BRM nr 268/2019
Data: 16.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi mieszkańców Konstantynowa i przyległej części Osiedla Smulsko na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_268r_20191016.pdf
Treść projektu: p19_268r_20191016.doc
268/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi przy ul. ks. Stanisława Brzóski 23
Treść projektu (skan): p19_268_20190822.pdf
BRM nr 267/2019
Data: 08.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
Treść projektu (skan): p19_267r_20191009.pdf
Treść projektu: p19_267r_20191009.doc
267/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 10 im. Rajmunda Hiacynta Rembielińskiego w Łodzi przy ul. Harcerskiej 8/10
Treść projektu (skan): p19_267_20190822.pdf
266/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 26
Treść projektu (skan): p19_266_20190822.pdf
BRM nr 266/2019
Data: 16.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej przywrócenia kursowania linii tramwajowej nr 3 na ulicy Warszawskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_266r_20191016.pdf
Treść projektu: p19_266r_20191016.doc
265/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Łodzi przy ul. Rojnej 33
Treść projektu (skan): p19_265_20190822.pdf
BRM nr 265/2019
Data: 07.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”
Treść projektu (skan): p19_265r_20191009.pdf
Treść projektu: p19_265r_20191009.doc
BRM nr 264/2019
Data: 18.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_264r_20190918.pdf
Treść projektu: p19_264r_20190918.docx
264/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 6 im. Księdza Stanisława Konarskiego w Łodzi przy ul. Bolesława Limanowskiego 124a
Treść projektu (skan): p19_264_20190822.pdf
263/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 117
Treść projektu (skan): p19_263_20190822.pdf
BRM nr 263/2019
Data: 16.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_263r_20191008.pdf
Treść projektu: p19_263r_20191008.docx


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (07.01.2019 09:30)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (16.09.2019 10:28)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Rady Miejskiej

Ilość odwiedzin: 24717