Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

BRM nr 69/2020
Data: 03.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_069r_20200604.pdf
Treść projektu: p20_069r_20200604.doc
69/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powierzenia Widzewskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania usługi publicznej świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym z zakresu budownictwa mieszkaniowego na wynajem
Treść projektu (skan): BGM_p20_069_20200330.pdf
Treść projektu: BGM_p20_069_20200330.doc
68/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 3 w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2 do Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi przy ul. Żubardzkej 2
Treść projektu (skan): Ed_p20_068_20200402.pdf
Treść projektu: Ed_p20_068_20200402.doc
BRM nr 68/2020
Data: 02.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi skargi na działanie Dyrektora Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): p20_068r_20200602.pdf
Treść projektu: p20_068r_20200602.doc
67/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 3 w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2 i nadania statutu
Treść projektu (skan): Ed_p20_067_20200402.pdf
Treść projektu: Ed_p20_067_20200402.doc
66/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 137 do Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 137
Treść projektu (skan): Ed_p20_066_20200402.pdf
Treść projektu: Ed_p20_066_20200402.doc
65/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 137 i nadania statutu
Treść projektu (skan): Ed_p20_065_20200402.pdf
Treść projektu: Ed_p20_065_20200402.doc
64/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 17 w Łodzi przy al. Politechniki 37
Treść projektu (skan): Ed_p20_064_20200402.pdf
Treść projektu: Ed_p20_064_20200402.doc
BRM nr 64/2020
Data: 26.05.2020
Tytuł: Projekt uchwały: stanowisko w sprawie nazwy powstającego przystanku kolejowego Łódź Warszawska
Treść projektu (skan): p20_064r_20200527.pdf
Treść projektu: p20_064r_20200527.doc
BRM nr 63/2020
Data: 02.06.2020
Tytuł: Projekt uchwał w sprawie nadania ulicy nazwy Artemidy
Treść projektu (skan): p20_063r_20200602.pdf
Treść projektu: p20_063r_20200602.doc
63/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 17 z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi przy al. Politechniki 37
Treść projektu (skan): Ed_p20_063_20200402.pdf
Treść projektu: Ed_p20_063_20200402.doc
BRM nr 62/2020
Data: 02.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Andrzeja Wajdy
Treść projektu (skan): p20_062r_20200602.pdf
Treść projektu: p20_062r_20200602.doc
62/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 9 w Łodzi przy al. Politechniki 38
Treść projektu (skan): Ed_p20_062_20200402.pdf
Treść projektu: Ed_p20_062_20200402.doc
BRM nr 61/2020
Data: 02.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Fantazyjna
Treść projektu (skan): p20_061r_20200602.pdf
Treść projektu: p20_061r_20200602.doc
61/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 9 z Zespołu Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi przy al. Politechniki 38
Treść projektu (skan): Ed_p20_061_20200402.pdf
Treść projektu: Ed_p20_061_20200402.doc
BRM nr 60/2020
Data: 26.05.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniosku dotyczącego rekrutacji do klas sportowych
Treść projektu (skan): p20_060r_20200526.pdf
Treść projektu: p20_060r_20200526.doc
60/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi
Treść projektu (skan): Bd_p20_060_20200327.pdf
Treść projektu: Bd_p20_060_20200330.doc
59/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040
Treść projektu (skan): Bd_p20_059_20200327.pdf
Treść projektu: Bd_p20_059_edyt_20200330.pdf
BRM nr 59/2020
Data: 26.05.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi petycji Komitetu Wielopokoleniowego Zieleniec na Olechowie
Treść projektu (skan): p20_059r_20200526.pdf
Treść projektu: p20_059r_20200526.doc
BRM nr 58/2020
Data: 20.05.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi i nadania jej statutu
Treść projektu (skan): BRM_p20_058_20200525.pdf
Treść projektu: BRM_p20_058_20200525.doc
58/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2020 rok
Treść projektu (skan): Bd_p20_058_20200327.pdf
Treść projektu: Bd_p20_058_1_20200330.doc
BRM nr 57/2020
Data: 18.05.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_057r_20200525.pdf
Treść projektu: p20_057r_20200525.doc
57/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu (skan): WZiSS_p20_057_skan_20200330.pdf
Treść projektu: WZiSS_p20_057_20200330.pdf
BRM nr 56/2020
Data: 13.05.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_056r_20200513.pdf
Treść projektu: p20_056r_20200513.doc
56/2020
Data: 24.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łodzi ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Treść projektu (skan): ZSS_p20_056_20200331.pdf
Treść projektu: ZSS_p20_056_20200331.doc
BRM nr 54/2020
Data: 05.05.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania petycji dotyczącej elektrozagrożeń
Treść projektu (skan): p20_054r_20200505.pdf
Treść projektu: p20_054r_20200505.doc
54/2020
Data: 13.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie deklaracji woli przystąpienia do łódzkiego związku metropolitalnego
Treść projektu (skan): BS_p20_054_20200320.pdf
Treść projektu: BS_p20_054_20200320.doc
BRM nr 53/2020
Data: 05.05.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_053r_20200505.pdf
Treść projektu: p20_053r_20200505.doc
52/2020
Data: 09.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi
Treść projektu (skan): Bd_p20_052_20200309.pdf
Treść projektu: Bd_p20_052_20200309.doc
BRM nr 52/2020
Data: 06.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów
Treść projektu (skan): p20_052r_20200427.pdf
Treść projektu: p20_052r_20200427.doc
51/2020
Data: 09.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie kontynuacji udziału Miasta Łodzi w programie „Zdrowe Miasta” Światowej Organizacji Zdrowia
Treść projektu (skan): ZSS_p20_051_20200309.pdf
Treść projektu: ZSS_p20_051_20200309.doc
BRM nr 51/2020
Data: 15.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_051r_20200416.pdf
Treść projektu: p20_051r_20200416.doc
50/2020
Data: 09.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040
Treść projektu (skan): Bd_p20_050_20200309.pdf
Treść projektu: Bd_p20_050_edyt_20200309.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p20_050a_20200317.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_050a_edyt_20200317.pdf
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p20_050a2__20200318.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p20_050a2_edyt_20200318.pdf
BRM nr 49/2020
Data: 07.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na brak działań Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): p20_049r_20200410.pdf
Treść projektu: p20_049r_20200410.doc
49/2020
Data: 09.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok
Treść projektu (skan): Bd_p20_049_20200309.pdf
Treść projektu: Bd_p20_049_20200309.doc
Autopoprawka (skan): Bd_p20_049a_20200317.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_049a_20200317.doc
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p20_049a2__20200318.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p20_049a2_20200318.doc
BRM nr 48/2020
Data: 07.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr (...) w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_048r_20200410.pdf
Treść projektu: p20_048r_20200410.doc
BRM nr 47/2020
Data: 07.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): p20_047r_20200410.pdf
Treść projektu: p20_047r_20200410.doc
BRM nr 46/2020
Data: 07.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_046r_20200409.pdf
Treść projektu: p20_046r_20200409.doc
BRM nr 45/2020
Data: 07.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi mieszkańców ulicy Grodzkiej w Łodzi na działanie Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_045r_20200410.pdf
Treść projektu: p20_045r_20200410.doc
45/2020
Data: 28.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew stanowiących pomniki przyrody
Treść projektu (skan): OSR_p20_045_20200303.pdf
Treść projektu: OSR_p20_045_20200303.doc
BRM nr 44/2020
Data: 07.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_044r_20200410.pdf
Treść projektu: p20_044r_20200410.doc
44/2020
Data: 28.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zwiększenia liczby drzew objętych ochroną w alei stanowiącej pomnik przyrody
Treść projektu (skan): OSR_p20_044_20200303.pdf
Treść projektu: OSR_p20_044_20200303.doc
43/2020
Data: 28.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Treść projektu (skan): OSR_p20_043_20200303.pdf
Treść projektu: OSR_p20_043_20200303.doc
42/2020
Data: 28.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 2020”
Treść projektu (skan): OSR_p20_042_20200306.pdf
Treść projektu: OSR_p20_042_20200309.doc
41/2020
Data: 28.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88 do Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88
Treść projektu (skan): Ed_p20_041_20200303.pdf
Treść projektu: Ed_p20_041_20200303.doc
40/2020
Data: 28.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88 i nadania statutu
Treść projektu (skan): Ed_p20_040_20200303.pdf
Treść projektu: Ed_p20_040_20200303.doc
39/2020
Data: 28.02.2020
Tytuł: Projekt uchwał w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 111 w Łodzi przy ul. Stefana Jaracza 44/46 poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć
Treść projektu (skan): Ed_p20_039_20200303.pdf
Treść projektu: Ed_p20_039_20200303.doc
38/2020
Data: 28.02.2020
Tytuł: Projekt uchawły w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 71 im. Henryka Sienkiewicza w Łodzi przy ul. Rojnej 58c poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć
Treść projektu (skan): Ed_p20_038_20200303.pdf
Treść projektu: Ed_p20_038_20200303.doc
37/2020
Data: 28.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi”
Treść projektu (skan): MPU_p20_037_20200228.pdf
Treść projektu: MPU_p20_037_20200228.doc
BRM nr 37/2020
Data: 17.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej zmian organizacji centrum miasta Łodzi
Treść projektu (skan): p20_037r_20200317.pdf
Treść projektu: p20_037r_20200317.doc


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (07.01.2019 09:30)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (07.01.2020 09:54)

Ilość odwiedzin: 40001

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
07.01.2020 09:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2020 09:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2020 09:52 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
16.09.2019 10:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 10:00 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
07.01.2019 09:39 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
07.01.2019 09:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:30 Tomasz Wilk Utworzenie strony