Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

262/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Fryderyka Chopina w Łodzi przy ul. Zacisze 7/9
Treść projektu (skan): p19_262_20190822.pdf
261/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Łodzi przy ul. Stefana Jaracza 26
Treść projektu (skan): p19_261_20190822.pdf
BRM nr 261/2019
Data: 18.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_261r_20190919.pdf
Treść projektu: p19_261r_20190919.doc
260/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi przy ul. dr. Seweryna Sterlinga 24
Treść projektu (skan): p19_260_20190822.pdf
BRM nr 260/2019
Data: 09.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy skwer im. Tadeusza Mazowieckiego
Treść projektu (skan): p19_260r_20190911.pdf
BRM nr 259/2019
Data: 17.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_259r_20190917.pdf
Treść projektu: p19_259r_20190917.doc
259/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Stanisława Staszica w Łodzi przy ul. Stanisława Czernika 1/3
Treść projektu (skan): p19_259_20190821.pdf
258/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Juliana Tuwima w Łodzi przy ul. Królewskiej 13/15
Treść projektu (skan): p19_258_20190821.pdf
BRM nr 258/2019
Data: 18.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Wiceprezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): p19_258r_20190919.pdf
Treść projektu: p19_258r_20190919.doc
257/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Ireny Sendlerowej w Łodzi przy ul. Stawowej 28
Treść projektu (skan): p19_257_20190821.pdf
BRM nr 257/2019
Data: 10.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_257r_20190911.pdf
256/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Specjalnego nr 24 dla Słabo Słyszących i Niesłyszących, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21
Treść projektu (skan): p19_256_20190821.pdf
BRM nr 256/2019
Data: 10.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): p19_256r_20190911.pdf
255/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Specjalnego nr 23 dla Młodzieży Niewidomej i Słabo Widzącej, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi przy ul. Dziewanny 24
Treść projektu (skan): p19_255_20190821.pdf
BRM nr 255/2019
Data: 10.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): p19_255r_20190911.pdf
BRM nr 254/2019
Data: 10.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Domu Dziecka nr (...) w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_254r_20190911.pdf
254/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego LVII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21
Treść projektu (skan): p19_254_20190821.pdf
BRM nr 253/2019
Data: 10.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): p19_253r_20190911.pdf
253/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego LVI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Niewidomych i Słabo Widzących, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi przy ul. Dziewanny 24
Treść projektu (skan): p19_253_20190821.pdf
BRM nr 252/2019
Data: 18.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi Zakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych oraz Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi na działanie Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_252r_20190919.pdf
Treść projektu: p19_252r_1_20190919.doc
252/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 22 im. gen. Stanisława Maczka, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75
Treść projektu (skan): p19_252_20190821.pdf
251/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 21 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2
Treść projektu (skan): p19_251_20190821.pdf
BRM nr 251/2019
Data: 17.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania ulicy nazwy Zielonego Wzgórza
Treść projektu (skan): p19_251r_20190917.pdf
Treść projektu: p19_251r_20190917.doc
250/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 20, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi przy ul. Wareckiej 41
Treść projektu (skan): p19_250_20190821.pdf
BRM nr 250/2019
Data: 17.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Sosnowe Wzgórze
Treść projektu (skan): p19_250r_20190917.pdf
Treść projektu: p19_250r_20190917.doc
249/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 19, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
Treść projektu (skan): p19_249_20190821.pdf
Autopoprawka (skan): p19_249a_20190911.pdf
BRM nr 249/2019
Data: 28.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_249r_20190829.pdf
248/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 18 Poligraficznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi przy ul. Edwarda 41
Treść projektu (skan): p19_248_20190821.pdf
BRM nr 248/2019
Data: 27.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania rondu nazwy Marka Edelmana
Treść projektu (skan): p19_248r_20190827.pdf
247/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 17, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi przy al. Politechniki 37
Treść projektu (skan): p19_247_20190821.pdf
246/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 15, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych im. dr. Stefana Kopcińskiego w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11
Treść projektu (skan): p19_246_20190821.pdf
BRM nr 246/2019
Data: 28.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): p19_246r_20190828.pdf
BRM nr 245/2019
Data: 27.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji dot. technologii zastosowanych przy budowie ekranów akustycznych
Treść projektu (skan): p19_245r_20190827.pdf
245/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 13, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych im. Sybiraków w Łodzi przy ul. Skrzydlatej 15
Treść projektu (skan): p19_245_20190821.pdf
244/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 12, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przemysłu Mody im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35
Treść projektu (skan): p19_244_20190821.pdf
BRM nr 244/2019
Data: 27.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji w sprawie zmian infrastrukturalnych na terenie miasta Łodzi
Treść projektu (skan): p19_244r_20190827.pdf
243/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 10, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika w Łodzi przy ul. Strykowskiej 10/18
Treść projektu (skan): p19_243_20190821.pdf
BRM nr 243/2019
Data: 28.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_243r_20190829.pdf
BRM nr 242/2019
Data: 28.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego nr 1 w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_242r_20190829.pdf
242/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 9, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi przy al. Politechniki 38
Treść projektu (skan): p19_242_20190821.pdf
BRM nr 241/2019
Data: 20.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): p19_241r_20190823.pdf
241/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 7, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi przy ul. Wojciecha Kilara 3/5
Treść projektu (skan): p19_241_20190821.pdf
240/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 6, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 137
Treść projektu (skan): p19_240_20190821.pdf
BRM nr 240/2019
Data: 27.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego nr 2 w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_240r_20190827.pdf
BRM nr 239/2019
Data: 20.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego nr 1 w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_239r_20190823.pdf
239/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 5, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88
Treść projektu (skan): p19_239_20190821.pdf
238/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 4, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88
Treść projektu (skan): p19_238_20190821.pdf
BRM nr 238/2019
Data: 20.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_238r_20190823.pdf
237/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 3 w Łodzi przy ul. Jana Kilińskiego 159/163
Treść projektu (skan): p19_237_20190821.pdf
BRM nr 237/2019
Data: 20.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_237r_20190823.pdf


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (07.01.2019 09:30)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (16.09.2019 10:28)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Rady Miejskiej

Ilość odwiedzin: 24714