Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

BRM nr 47/2020
Data: 07.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): p20_047r_20200410.pdf
Treść projektu: p20_047r_20200410.doc
BRM nr 46/2020
Data: 07.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_046r_20200409.pdf
Treść projektu: p20_046r_20200409.doc
BRM nr 45/2020
Data: 07.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi mieszkańców ulicy Grodzkiej w Łodzi na działanie Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_045r_20200410.pdf
Treść projektu: p20_045r_20200410.doc
45/2020
Data: 28.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew stanowiących pomniki przyrody
Treść projektu (skan): OSR_p20_045_20200303.pdf
Treść projektu: OSR_p20_045_20200303.doc
BRM nr 44/2020
Data: 07.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_044r_20200410.pdf
Treść projektu: p20_044r_20200410.doc
44/2020
Data: 28.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zwiększenia liczby drzew objętych ochroną w alei stanowiącej pomnik przyrody
Treść projektu (skan): OSR_p20_044_20200303.pdf
Treść projektu: OSR_p20_044_20200303.doc
43/2020
Data: 28.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Treść projektu (skan): OSR_p20_043_20200303.pdf
Treść projektu: OSR_p20_043_20200303.doc
42/2020
Data: 28.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 2020”
Treść projektu (skan): OSR_p20_042_20200306.pdf
Treść projektu: OSR_p20_042_20200309.doc
41/2020
Data: 28.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88 do Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88
Treść projektu (skan): Ed_p20_041_20200303.pdf
Treść projektu: Ed_p20_041_20200303.doc
40/2020
Data: 28.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88 i nadania statutu
Treść projektu (skan): Ed_p20_040_20200303.pdf
Treść projektu: Ed_p20_040_20200303.doc
39/2020
Data: 28.02.2020
Tytuł: Projekt uchwał w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 111 w Łodzi przy ul. Stefana Jaracza 44/46 poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć
Treść projektu (skan): Ed_p20_039_20200303.pdf
Treść projektu: Ed_p20_039_20200303.doc
38/2020
Data: 28.02.2020
Tytuł: Projekt uchawły w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 71 im. Henryka Sienkiewicza w Łodzi przy ul. Rojnej 58c poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć
Treść projektu (skan): Ed_p20_038_20200303.pdf
Treść projektu: Ed_p20_038_20200303.doc
BRM nr 37/2020
Data: 17.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej zmian organizacji centrum miasta Łodzi
Treść projektu (skan): p20_037r_20200317.pdf
Treść projektu: p20_037r_20200317.doc
37/2020
Data: 28.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi”
Treść projektu (skan): MPU_p20_037_20200228.pdf
Treść projektu: MPU_p20_037_20200228.doc
36/2020
Data: 28.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany statutu Biblioteki Miejskiej w Łodzi w części dotyczącej lokalizacji filii
Treść projektu (skan): Kul_p20_036_20200228.pdf
Treść projektu: Kul_p20_036_20200228.doc
BRM nr 36/2020
Data: 17.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczących uchylenia Uchwały nr XIV/496/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zamiaru zmiany statutu Biblioteki Miejskiej w Łodzi w części dotyczącej lokalizacji filii
Treść projektu (skan): p20_036r_20200317.pdf
Treść projektu: p20_036r_20200317.doc
35/2020
Data: 26.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce
Treść projektu (skan): CSS_p20_035_20200226.pdf
Treść projektu: CSS_p20_035_20200226.doc
BRM nr 35/2020
Data: 17.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_035r_20200317.pdf
Treść projektu: p20_035r_20200317.doc
34/2020
Data: 25.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy al. Piłsudskiego 135 w Łodzi
Treść projektu (skan): BAM_p20_034_20200226.pdf
Treść projektu: BAM_p20_034_20200227.doc
BRM nr 34/2020
Data: 25.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko - negatywna opinia dotycząca zmian przebiegu linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław
Treść projektu (skan): p20_034r_20200303.pdf
Treść projektu: p20_034r_20200303.doc
33/2020
Data: 18.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego
Treść projektu (skan): BPS_p20_033_20200218.pdf
Treść projektu: BPS_p20_033_20200218.doc
BRM nr 33/2020
Data: 02.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_033r_20200303.pdf
Treść projektu: p20_033r_20200303.doc
32/2020
Data: 18.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych w mieście Łodzi
Treść projektu (skan): BPS_p20_032_20200218.pdf
Treść projektu: BPS_p20_032_20200218.doc
BRM nr 31/2020
Data: 21.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko-apel do mieszkańców Łodzi o przekazywanie 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Miasta
Treść projektu (skan): p20_031r_20200311.pdf
Treść projektu: p20_031r_20200311.doc
31/2020
Data: 14.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Zygmunta, Bałtyckiej, Lotnej, Sąsiedzkiej, do terenów kolejowych
Treść projektu (skan): MPU_p20_031_20200218.pdf
Treść projektu: MPU_p20_031_20200218.doc
30/2020
Data: 14.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumień w sprawie kierowania do środowiskowych domów samopomocy
Treść projektu (skan): MOPS_p20_030_20200218.pdf
Treść projektu: MOPS_p20_030_20200218.doc
29/2020
Data: 14.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ewarysta Estkowskiego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
Treść projektu (skan): Ed_p20_029_20200224.pdf
Treść projektu: Ed_p20_029_20200224.doc
BRM nr 29/2020
Data: 11.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wniosku p. (...)
Treść projektu (skan): p20_029r_20200213.pdf
Treść projektu: p20_029r_20200213.doc
28/2020
Data: 10.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 20 lat, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Stefana Żeromskiego 26
Treść projektu (skan): DM_p20_028_20200211.pdf
Treść projektu: DM_p20_028_20200211.doc
BRM nr 28/2020
Data: 11.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego
Treść projektu (skan): p20_028r_20200213.pdf
Treść projektu: p20_028r_20200213.doc
BRM nr 27/2020
Data: 18.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej budowy nawierzchni na ulicy Rżewskiego w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_027r_20200218.pdf
Treść projektu: p20_027r_20200218.doc
27/2020
Data: 10.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 185
Treść projektu (skan): ZNN_p20_027_20200211.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_027_20200211.doc
BRM nr 26/2020
Data: 11.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi skargi na Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): p20_026r_20200213.pdf
Treść projektu: p20_026r_20200213.doc
26/2020
Data: 10.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy 6 Sierpnia 10
Treść projektu (skan): ZNN_p20_026_20200211.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_026_20200211.doc
BRM nr 25/2020
Data: 11.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): p20_025r_20200213.pdf
Treść projektu: p20_025r_20200213.doc
24/2020
Data: 07.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040
Treść projektu (skan): Bd_p20_024_20200207.pdf
Treść projektu: Bd_p20_024_edyt_20200207.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p20_024a_20200218.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_024a_edyt_20200218.pdf
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p20_024a2_20200219.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p20_024a2_edyt_20200219.pdf
BRM nr 24/2020
Data: 11.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi pp. (...) na działanie Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_024r_20200213.pdf
Treść projektu: p20_024r_20200213.doc
BRM nr 23/2020
Data: 11.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_023r_20200213.pdf
Treść projektu: p20_023r_20200213.doc
23/2020
Data: 07.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok
Treść projektu (skan): Bd_p20_023_20200207.pdf
Treść projektu: Bd_p20_023_20200207.doc
Autopoprawka (skan): Bd_p20_023a_20200218.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_023a_20200218.doc
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p20_023a2_20200219.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p20_023a2_20200219.doc
BRM nr 22/2020
Data: 18.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_022r_20200218.pdf
Treść projektu: p20_022r_20200218.doc
22/2020
Data: 28.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego pn. "Dobry początek"
Treść projektu (skan): MOPS_p20_022_20200129.pdf
Treść projektu: MOPS_p20_022_20200129.doc
BRM nr 21/2020
Data: 29.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_021r_20200129.pdf
Treść projektu: p20_021r_20200129.doc
21/2020
Data: 28.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu ich pobierania
Treść projektu (skan): ZDiT_p20_021_20200128.pdf
Treść projektu: ZDiT_p20_021_20200128.doc
20/2020
Data: 28.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie miasta Łodzi w 2020 r.
Treść projektu (skan): Spt_p20_20_20200403.pdf
Treść projektu: Spt_p20_20_20200403.doc
BRM nr 20/2020
Data: 27.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania alei nazwy Pawła Adamowicza
Treść projektu (skan): p20_020r_20200127.pdf
Treść projektu: p20_020r_20200127.doc
19/2020
Data: 20.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040
Treść projektu (skan): Bd_p20_019_20200121.pdf
Treść projektu: Bd_p20_019_edyt_20200121.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p20_019a_20200127.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_019a_edyt_20200127.pdf
18/2020
Data: 20.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok
Treść projektu (skan): Bd_p20_018_20200123.pdf
Treść projektu: Bd_p20_018_20200121.doc
Autopoprawka (skan): Bd_p20_018a_20200127.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_018a_20200127.doc
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p20_018a2_20200129.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p20_018a2_20200129.doc
BRM nr 18/2020
Data: 21.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_018r_20200122.pdf
Treść projektu: p20_018r_20200122.doc
BRM nr 17/2020
Data: 29.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniosku p. (...)
Treść projektu (skan): p20_017r_20200129.pdf
Treść projektu: p20_017r_20200129.doc
17/2020
Data: 17.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. „Łódź OdNowa – promocja gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego”
Treść projektu (skan): BRG_p20_017_20200120.pdf
Treść projektu: BRG_p20_017_20200120.doc


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (07.01.2019 09:30)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (07.01.2020 09:54)

Ilość odwiedzin: 42035

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
07.01.2020 09:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2020 09:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2020 09:52 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
16.09.2019 10:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 10:00 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
07.01.2019 09:39 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
07.01.2019 09:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:30 Tomasz Wilk Utworzenie strony