Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

BRM nr 248/2019
Data: 27.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania rondu nazwy Marka Edelmana
Treść projektu (skan): p19_248r_20190827.pdf
248/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 18 Poligraficznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi przy ul. Edwarda 41
Treść projektu (skan): p19_248_20190821.pdf
247/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 17, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi przy al. Politechniki 37
Treść projektu (skan): p19_247_20190821.pdf
BRM nr 246/2019
Data: 28.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): p19_246r_20190828.pdf
246/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 15, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych im. dr. Stefana Kopcińskiego w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11
Treść projektu (skan): p19_246_20190821.pdf
245/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 13, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych im. Sybiraków w Łodzi przy ul. Skrzydlatej 15
Treść projektu (skan): p19_245_20190821.pdf
BRM nr 245/2019
Data: 27.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji dot. technologii zastosowanych przy budowie ekranów akustycznych
Treść projektu (skan): p19_245r_20190827.pdf
244/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 12, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przemysłu Mody im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35
Treść projektu (skan): p19_244_20190821.pdf
BRM nr 244/2019
Data: 27.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji w sprawie zmian infrastrukturalnych na terenie miasta Łodzi
Treść projektu (skan): p19_244r_20190827.pdf
BRM nr 243/2019
Data: 28.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_243r_20190829.pdf
243/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 10, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika w Łodzi przy ul. Strykowskiej 10/18
Treść projektu (skan): p19_243_20190821.pdf
242/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 9, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi przy al. Politechniki 38
Treść projektu (skan): p19_242_20190821.pdf
BRM nr 242/2019
Data: 28.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego nr 1 w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_242r_20190829.pdf
241/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 7, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi przy ul. Wojciecha Kilara 3/5
Treść projektu (skan): p19_241_20190821.pdf
BRM nr 241/2019
Data: 20.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): p19_241r_20190823.pdf
240/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 6, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 137
Treść projektu (skan): p19_240_20190821.pdf
BRM nr 240/2019
Data: 27.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego nr 2 w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_240r_20190827.pdf
239/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 5, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88
Treść projektu (skan): p19_239_20190821.pdf
BRM nr 239/2019
Data: 20.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego nr 1 w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_239r_20190823.pdf
BRM nr 238/2019
Data: 20.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_238r_20190823.pdf
238/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 4, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88
Treść projektu (skan): p19_238_20190821.pdf
237/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 3 w Łodzi przy ul. Jana Kilińskiego 159/163
Treść projektu (skan): p19_237_20190821.pdf
BRM nr 237/2019
Data: 20.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_237r_20190823.pdf
BRM nr 236/2019
Data: 27.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): p19_236r_20190827.pdf
236/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 2, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi przy ul. Astronautów 19
Treść projektu (skan): p19_236_20190821.pdf
BRM nr 235/2019
Data: 27.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi Regionalnej Sekcji Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej na działanie Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_235r_20190827.pdf
235/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 1, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 171
Treść projektu (skan): p19_235_20190821.pdf
234/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ewarysta Estkowskiego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
Treść projektu (skan): p19_234_20190821.pdf
BRM nr 234/2019
Data: 20.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_234r_20190829.pdf
BRM nr 233/2019
Data: 20.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_233r_20190822.pdf
233/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego LV Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika w Łodzi przy ul. Strykowskiej 10/18
Treść projektu (skan): p19_233_20190821.pdf
BRM nr 232/2019
Data: 27.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_232r_20190827.pdf
232/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XLIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Wacława 22/24
Treść projektu (skan): p19_232_20190821.pdf
231/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi przy ul. Wapiennej 17
Treść projektu (skan): p19_231_20190821.pdf
BRM nr 231/2019
Data: 27.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_231r_20190827.pdf
230/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XXXIII Lieceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Łodzi przy ul. Janusza Kusocińskiego 116
Treść projektu (skan): p19_230_20190821.pdf
BRM nr 230/2019
Data: 20.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_230r_20190823.pdf
BRM nr 229/2019
Data: 20.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_229r_20190823.pdf
229/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia XXXII Liceum Ogólnokształcącego im. Haliny Poświatowskiej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14
Treść projektu (skan): p19_229_20190821.pdf
228/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Ludwika Zamenhofa w Łodzi przy ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5B
Treść projektu (skan): p19_228_20190821.pdf
BRM nr 228/2019
Data: 20.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego nr 2 w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_228r_20190823.pdf
BRM nr 227/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
Treść projektu (skan): p19_227r_20190812.pdf
227/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XXX Liceum Ogólnokształcącego im. ks. bp. Ignacego Krasickiego w Łodzi przy ul. gen. Józefa Sowińskiego 50/56
Treść projektu (skan): p19_227_20190821.pdf
BRM nr 226/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
Treść projektu (skan): p19_226r_20190812.pdf
226/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. hm. Janka Bytnara "Rudego" w Łodzi przy ul. Aleksandra Zelwerowicza 38/44
Treść projektu (skan): p19_226_20190821.pdf
225/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi przy ul. Wileńskiej 22a
Treść projektu (skan): p19_225_20190821.pdf
BRM nr 224/2019
Data: 01.07.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji Stowarzyszenia - Polski Instytut Praw Głuchych w Warszawie
Treść projektu (skan): p19_224r_20190703.pdf
224/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Łodzi przy ul. Podhalańskiej 2a
Treść projektu (skan): p19_224_20190821.pdf
223/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi przy ul. Marysińskiej 61/67
Treść projektu (skan): p19_223_20190821.pdf
BRM nr 223/2019
Data: 01.07.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi p. (...)
Treść projektu (skan): p19_223r_20190703.pdf


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (07.01.2019 09:30)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (16.09.2019 10:28)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Rady Miejskiej

Ilość odwiedzin: 26726