28.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego pn. "Dobry początek"
Numer: 22/2020
Treść projektu (skan): MOPS_p20_022_20200129.pdf
Numer roboczy: 22