27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 17 z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi przy al. Politechniki 37
Numer: 63/2020
Treść projektu (skan): Ed_p20_063_20200402.pdf
Treść projektu: Ed_p20_063_20200402.doc
Numer roboczy: 63