08.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi
Numer: 82/2020
Treść projektu (skan): WZiSS_p20_082_20200409.pdf
Treść projektu: WZiSS_p20_082_20200409.doc
Numer roboczy: 82