10.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Łodzi przy ul. dr. Seweryna Sterlinga 24 poprzez połączenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Łodzi przy ul. dr. Seweryna Sterlinga 24 i Przedszkola Miejskiego nr 84 w Łodzi przy ul. Wierzbowej 40 i nadania statutu
Numer: 3/2020
Treść projektu (skan): Ed_p20_003_20200113.pdf
Treść projektu: Ed_p20_003_20200113.doc
Numer roboczy: 3