10.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 2 w Łodzi przy ul. Demokratycznej 61/63 poprzez połączenie Przedszkola Miejskiego nr 2 w Łodzi przy ul. Sygnałowej 1 i Przedszkola Miejskiego nr 86 w Łodzi przy ul. Demokratycznej 61/63 i nadania statutu
Numer: 4/2020
Treść projektu (skan): Ed_p20_004_20200114.pdf
Treść projektu: Ed_p20_004_20200114.doc
Numer roboczy: 4